Historia

Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Kietrzu powstał na mocy decyzji Ministerstwa Rolnictwa oraz uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu i rozpoczął swoją działalność z dniem 17 lipca 1961 roku.

3c59d531-6991-48db-a7e6-859445c2a16bjpg 12-1jpg

  Było to drugie tak duże przedsiębiorstwo rolne w Polsce, w skład, którego weszło 8 zakładów rolnych, gospodarujących na powierzchni 5877 ha, położonych na południu woj. Opolskiego, tuż przy granicy z ówczesną Czechosłowacją. Powyższe zakłady rolne zaliczano do gospodarstw tzw. „przykopalnianych”, wytwarzających artykuły rolne na potrzeby górników z pobliskich kopalń. W dalszej kolejności podlegały one pod Inspektoraty PGR Lubotyń i Baborów. W roku 1969 dołączono 9 – te gospodarstwo PGR Ściborzyce Wielkie, sąsiadujące z Kombinatem, będące w administracji Państwowego Funduszu Ziemi. W następnych latach Kombinat obligatoryjnie przejmował grunty z funduszu ziemi oraz częściowo z wykupu od rolników indywidualnych. Były to ziemie w zasadzie niechciane, opuszczone i zaniedbane, z licznymi bliznami wojennymi oraz praktycznie ze zniszczoną infrastrukturą gospodarczą. Od tego czasu Kombinat prężnie się rozwijał, powiększając stan posiadania nie tylko ziemi, ale również majątku trwałego, wprowadzając równocześnie innowacyjność i postęp w produkcji oraz doskonalił metody zarządzania i organizacji pracy.
  23 sierpnia 1993 roku, utworzona została aktem założycielskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o tradycyjnej już nazwie : KOMBINAT ROLNY KIETRZ.